TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

 
1 Nhân dân tệ TQ = 3345đ
 
X